UNDERHÅLLSSPOLNING
Slide
Slide
Slide
Slide

Underhållspolning har visat sig vara en mycket bra förebyggande åtgärd för att säkerställa avloppsledningarnas funktionalitet men även för att förlänga livslängden.

Här använder vi oss av ett mycket skonsamt hetvattentryck med roterande munstycken. Eftersom rörväggarna rensas från matfetter, avlagringar och sediment får rörväggarna möjlighet att torka upp vilket minskar korrosionscykeln på till exempel gjutjärnsledningar.

Vi jobbar från botten och uppåt
Vi börjar längst ner i källare/bottenplan där vi spolar ledningarna ut till kommunens ledning, detta görs för att det bortspolade sedimentet inte skall orsaka stopp i avloppsstammen när vi arbetar oss uppåt i fastigheten.

Rörinspektion
Efter en underhållsspolning görs med fördel en rörinspektion eller så kallad tv-inspektion med en av våra auktoriserade rörinspektörer, där kan vi då bedöma rörens kondition och upptäcka eventuella sprickor eller sättningar och komma med ett åtgärdsförslag, eller bara för att säkerställa att ledningarna funkar som dom skall göra.

Fast pris och garanti!
Umespol erbjuder högkvalitativa avloppstjänster genom utbildad och certifierad personal enligt STVF (Sveriges TV-Inspektions Företag). Vi lämnar fasta priser och garanti på vår tjänst underhållsspolning.

Behöver ni hjälp med
underhållsspolning?

Kontakta oss på 090 – 33 000!