Torrsugning

Torrsugning är ett snabbt och effektivt sätt att avlägsna mycket material från stora ytor.

Torrsugning med vakuum-teknik

Med Umespols torrsugning kan vi enkelt och dammfritt fylla eller tömma krypgrunder, vindar och andra svåråtkomliga utrymmen. Metoden vi använder går att likna med en dammsugare där vi med ett kraftfullt vakuum snabbt och effektivt avlägsnar material från det utrymme du vill komma åt. Det kan vara genom att suga lerig gyttja på en byggarbetsplats eller spån på en vind. 

Vi suger torrt och blött

Torrsugning tar hand om både blöta och torra material såsom jord och blöt sand. Vi kan hantera större material som makadam och grus. Vi suger även bort snö från ditt tak eller stora mängder papper du önskar få bort. Metoden går att tillämpa på närmast alla material.

Fördelar med torrsugning

Den största fördelen med torrsugning är att det går snabbt att avlägsna mycket material på stora ytor. Metoden är nästintill dammfri vilket gör att du slipper smutsna ner din omgivning. 

Effektiv blåsning med blåsbil

Vi kan med omvänd metod använda vår torrsug till att blåsa material, exempevis stora mängder grus, och är perfekt för dig som inte kan använda maskiner på plats för att hantera materialet. Dessutom är det miljövänligt och går snabbt.

Varför ska man använda torrsugning?

Torrsugning är snabbt, effektivt och miljövänligt som dessutom minskar risken för skador. Det är särskilt användbart när du behöver komma åt vatten eller gyttja på en byggarbetsplats där du är osäker på var kablarna är grävda i marken. Med torrsugning behöver du inte oroa dig för eventuella kabelbrott eller skador på ledningar, vilket sparar tid och minskar risken för olyckor.

Torrsugning med jour

Nästintill dammfritt

Förebyggande och vid akuta behov

Hantering av mycket material samtidigt

Tidseffektivt

Ring oss: 090-33 000