Om oss

Umespol Aktiebolag startades 2014.

Det började med en liten spolbuss och sedan har det rullat på och fordonsparken växt lite då och då.

Idag har vi 2 stora kombibilar, en citykombi , en filmbuss och 2 spolbussar (samtliga med hetvatten) samt en komplett utrustad reliningsbuss för akuta ledningsrenoveringar.

Vår vision är att leverera högkvalitativa avloppstjänster med en service och flexibilitet utöver det vanliga. Och det är vi stolt över, idag ser vi en markant ökning av våra tjänster och återkommande kunder tack vare våra starka visioner och duktiga medarbetare.

Idag arbetar vi främst med akuta åtgärder och underhåll av spill & dagvattenledningar i mark och fastighet. Våra kunder är allt från stora bygg och fastighetsbolag till industrier och privatpersoner.

Vi jobbar ständigt efter att förbättra oss och har sedan dag ett tydliga ledningssystem innehållande riktlinjer för arbetets miljöledning och kvalité.

Certifieringar och medlemskap.

Medlem i branschorganisationen STOR
Umespol är medlem i STOR (Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening). STOR verkar för att säkerhet, arbetsmiljö och kvaliteten inom branschen säkerställs och utvecklas. Deras medlemmar är seriösa och kunniga företagare som bedriver verksamhet inom tankrengöring, cisternkontroll, slamsugning, högtrycksspolning, torrsugning, farligt avfall och olje- och kemikaliesanering.

Medlem i STVF
Sveriges TV-inspektionsföretags Förening bildades år 1989, i syfte att tillvarata medlemmarnas intressen inom områden som berör ekonomi, juridik, teknik och marknadsföring vad avser rörinspektion. 2003 upphörde STVF som förening och blir en intressegrupp i SSTT. STVF står nu för Sveriges TV-inspektions Företag. STVF ingår i den Skandinaviska föreningen SSTT.

Medlem i UC, högsta kredivärdighet
UC erbjuder flera olika sätt att visa upp att ditt företag är en trygg och stabil partner att göra affärer med. Bland annat visa din överlevnadsförmåga och inte i riskzonen för konkurs. UC jobbar med att differentiera oss mot andra företag som en trygg partner, att stärka vårt varumärke och visar att vi är en långsiktig partner.