HÖGTRYCKSSPOLNING
Slide
Slide
Slide
Slide

Högtrycksspolning är att föredra när man inte vill rengöra ytor och utrustning mekaniskt.

Med våra moderna och effektiva spolbilar i varierande storlekar och prestanda (euro 6) utför vi en mängd olika typer av planerade underhåll och akuta åtgärder på både spill och dagvattenledningar förlagda i mark och i fastighet. Vi utför även specialtjänster så som rotskärning och fräsning av en mängd olika typer av ledningar!

Behöver ni hjälp med
Högtrycksspolning?

Kontakta oss på 090 – 33 000!

Alltid tillgängliga!

Du når oss alltid  090 - 33 000

Ibland inträffar ovälkomna och oförutsedda incidenter, som ett stopp i avloppet, vid sämsta möjliga tillfälle. Men inte desto mindre behöver man hjälp direkt.
Det har vi på Umespol tagit fasta på och erbjuder jour dygnet runt.

Hos oss får du alltid samma höga service oavsett vilken tid på dygnet du ringer. Vi erbjuder jour för åtgärd av akuta skador.
När olyckan är framme – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, kan vi alltid snabbt rycka ut!