Högtrycksspolning

Vi utför högstrycksspolning av en mängd olika typer av ledningar, exempelvis stora vägtrummor, kulvertar, utgödslingar, infiltrationer, djupborrade vattenhål samt spolning och rotskärning av avloppsledningar och dagvattenledningar.

Vi kan också trycka djupborrade vattenhål så att nya sprickor öppnas och på så sätt får en ökad vattentillförsel.

Med vår moderna fordonspark (Euro6) kan vi bland annat använda hetvatten för att hantera frusna ledningar och tina upp rörledningar. Upptining av igenfrysta rör med varmt vatten är ett skonsamt sätt att få bukt med stopp och problem med vattentillförsel under köldperioder.

Vi har även möjlighet att pumpa bort stora mängder vätska vid exempelvis översvämningar.

Behöver ni hjälp med
Högtrycksspolning?

Kontakta oss på 090 – 33 000!