Högtrycksspolning

Vi underhåller dina avloppsstammar med effektiv högtrycksspolning.

Undvik onödiga stopp och översvämningar med högtrycksspolning

Vi utför högstrycksspolning av en mängd olika typer av ledningar, exempelvis stora vägtrummor, kulvertar, utgödslingar, infiltrationer, djupborrade vattenhål samt spolning och rotskärning av avloppsledningar och dagvattenledningar. Vi kan också trycka djupborrade vattenhål så att nya sprickor öppnas och på så sätt får en ökad vattentillförsel.

Moderna spolbilar

Med vår moderna fordonspark (Euro6) kan vi bland annat använda hetvatten för att hantera frusna ledningar och tina upp rörledningar. Upptining av igenfrysta rör med varmt vatten är ett skonsamt sätt att få bukt med stopp och problem med vattentillförsel under köldperioder. Vi har även möjlighet att pumpa bort stora mängder vätska vid exempelvis översvämningar.

Underhåll och vid akuta behov

Vår akutjour är tillgänglig dygnet runt för att omedelbart hantera nödsituationer såsom stopp, blockeringar eller översvämningar i avlopps- och dagvattenledningar.

Varför ska man utföra högtrycksspolning?

Högtrycksspolning är en viktig procedur för att upprätthålla och förbättra funktionen hos olika typer av ledningssystem och används som en del av förebyggande underhållsstrategier för att förhindra uppbyggnad av avlagringar och blockeringar. Genom regelbunden högtrycksspolning kan man förlänga livslängden på ledningssystemet och undvika kostsamma reparationer.

Högtrycksspolning med jour

Förebyggande underhåll

Vid akuta behov

Kostnadseffektivt

Miljövänligt

Ring oss: 090-33 000