Oljeavskiljare

Med våra moderna ADR slamsugningsfordon anpassade för farligt avfall utför vi tömningar och grundliga besiktningar av oljeavskiljare.

Tömning och tillsyn av oljeavskiljaren måste ske regelbundet för att undvika att inte oljeskiktet blir för tjockt och för att sedimenterat slam inte skall kunna hindra flödet.

Vi utför 6 månaders kontroll på era oljeavskiljare som omfattar mätning av tjockleken på slam och olja samt funktionskontroll av larmenheter och avstängningsventiler.

Vi utför 5 års besiktning av oljeavskiljare enligt SS EN 858. Detta utförs grundligt och noga för att säkerhetsställa att funktionen är god hos era anläggningar.

Protokoll upprättas självklart.

Vi är auktoriserade att utföra skötsel och underhåll enligt svensk standard SS EN 858. Täthetsprovning sker enligt SS EN 858 2:2003.

Ökade krav på rapporteringsskyldighet
Sedan den 1 november 2020 har kraven på rapportering av farligt avfall ökat. De nya kraven innebär att varje verksamhet som lämnar ifrån sig farligt avfall måste rapportera det till Naturvårdsverkets digitala databas.

Naturvårdsverket kräver att uppgifter om avfallsproducenter, transportören, avfallskoden (EWC-koden) och vikten skall lämnas till det digitala registret. Uppgifterna skall lämnas i kronologisk ordning och ska rapporteras före transport sker.

Din trygghet
När du anlitar oss för att t.ex. tömma er oljeavskiljare utför vi rapportering till naturvårdsverket och ser till att din verksamhet följer gällande lagar och regler.

Behöver ni hjälp med
eran oljeavskiljare?

Kontakta oss på 090 – 33 000!