Vi hjälper er med allt från avloppsspolning och slamsugning till rörinspektion och besiktning av avloppsledningar

Våra tjänster

Kluckande ljud eller stopp i avloppet? Då är det hög tid för en avloppsspolning. Vår tjänst avloppsspolning är en mycket bra förebyggande åtgärd för avloppssystemets livslängd eller vid stopp i avloppet.

Vi utför högstrycksspolning av en mängd olika typer av ledningar, exempelvis stora vägtrummor, kulvertar, utgödslingar, infiltrationer, djupborrade vattenhål samt spolning och rotskärning av avloppsledningar och dagvattenledningar.

Med våra moderna ADR slamsugningsfordon anpassade för farligt avfall utför vi tömningar och grundliga besiktningar av oljeavskiljare. Vi är auktoriserade att utföra skötsel och underhåll enligt svensk standard SS EN 858. Täthetsprovning sker enligt SS EN 858 2:2003.

Med våra avancerade inspektionsutrustningar kan vi inspektera en mängd olika typer av ledningar, både i mark och fastighet. Vi kan upptäcka sprickor, rörbrott, läckage, förskjutningar och främmande föremål.

Med hjälp våra avancerade slamsugningsfordon miljöklass euro 6 utför vi en mängd olika typer av uppdrag. Exempelvis kontinuerlig underhållstömning av rännstensbrunnar, tvättrännor, pumpgropar och toabodar.

Umespol har lång erfarenhet av relining i olika typer av fastigheter och ledningar. Vi är främst inriktad på akuta lagningar/rörrenoveringar men tar även på oss mer omfattande projekt.