UMESPOL
Umespol hjälper er med allt från avloppsspolning och slamsugning till rörinspektion och besiktning av avloppsledningar
Slide
Slide
Slide
Slide

Våra tjänster

Avloppsspolning

Besiktning oljeavskiljare

Kluckande ljud eller stopp i avloppet? Då är det hög tid för en avloppsspolning. Vår tjänst avloppsspolning är en mycket bra förebyggande åtgärd för avloppssystemets livslängd eller vid stopp i avloppet.

Vi på Umespol AB utför tömningar och grundliga besiktningar av oljeavskiljare enligt svensk standard (SS EN 858) till konkurrenskraftiga priser! Besiktning skall ske var femte år.

Med våra effektiva spolbilar i varierande storlekar och prestanda utför vi en mängd olika typer av planerade underhåll och akuta åtgärder på både spill och dagvattenledningar förlagda i mark och i fastighet.

Med våra avancerade inspektionsutrustningar kan vi inspektera en mängd olika typer av ledningar, både i mark och fastighet. Vi kan upptäcka sprickor, rörbrott, läckage, förskjutningar och främmande föremål.

Med hjälp våra avancerade slamsugningsfordon miljöklass euro 6 utför vi en mängd olika typer av uppdrag. Exempelvis kontinuerlig underhållstömning av rännstensbrunnar, tvättrännor, pumpgropar och toabodar.

Underhållspolning har visat sig vara en mycket bra förebyggande åtgärd för att säkerställa avloppsledningarnas funktionalitet men även för att förlänga livslängden. 

Alltid tillgängliga!

Du når oss alltid  090 - 33 000

Ibland inträffar ovälkomna och oförutsedda incidenter, som ett stopp i avloppet, vid sämsta möjliga tillfälle. Men inte desto mindre behöver man hjälp direkt.
Det har vi på Umespol tagit fasta på och erbjuder jour dygnet runt.

Hos oss får du alltid samma höga service oavsett vilken tid på dygnet du ringer. Vi erbjuder jour för åtgärd av akuta skador.
När olyckan är framme – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, kan vi alltid snabbt rycka ut!