RÖRINSPEKTION
Slide
Slide
Slide
Slide

Med våra avancerade inspektionsutrustningar kan vi inspektera en mängd olika typer av ledningar, både i mark och fastighet.

Vi kan upptäcka sprickor, rörbrott, läckage, förskjutningar och främmande föremål som inträngande rötter och stenar. Men även felsökning vid återkommande stopp i tex avloppsledningar eller dagvattenledningar.

Med hjälp av en inbyggd sond kan ledningar snabbt lokaliseras och kartläggas ovan mark/golv. Befintliga ritningar kan då uppdateras enkelt och noggrant. Även nyinstallation kan besiktigas för dokumentation. Dokumentationen lagras både digitalt och i pappersform.

Utbildade operatörer
Umespols rörinspektörer är auktoriserade och utbildade via STVF (sveriges tv-inspektionsföretag som ingår i den skandinaviska organisationen SSTT.

Behöver ni hjälp med
rörinspektion?

Kontakta oss på 090 – 33 000!

Alltid tillgängliga!

Du når oss alltid  090 - 33 000

Ibland inträffar ovälkomna och oförutsedda incidenter, som ett stopp i avloppet, vid sämsta möjliga tillfälle. Men inte desto mindre behöver man hjälp direkt.
Det har vi på Umespol tagit fasta på och erbjuder jour dygnet runt.

Hos oss får du alltid samma höga service oavsett vilken tid på dygnet du ringer. Vi erbjuder jour för åtgärd av akuta skador.
När olyckan är framme – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, kan vi alltid snabbt rycka ut!