Rörinspektion/Tv-inspektion

Låt oss göra en rörinspektion för att se hur dina rör och stammar mår.

Rörinspektion och avloppsfilmning

Med vår moderna inspektionsutrustning kan vi inspektera en mängd olika typer av storlekar och typer av ledningar, både i mark och fastighet. Du får en tydlig överblick över rörens kondition. Vi kan upptäcka sprickor, rörbrott, läckage, inläckage, förskjutningar, bakfall och främmande föremål som inträngande rötter och stenar.

Modern utrustning med kamera

Med hjälp av en inbyggd sond kan ledningar snabbt lokaliseras och kartläggas ovan mark/golv. Befintliga ritningar kan då uppdateras enkelt och noggrant. Även nyinstallation kan besiktas för dokumentation. Dokumentationen lagras både digitalt och i pappersform och kan fås direkt på plats genom ett usb-minne.

Förebyggande och vid akuta behov

Genom att förebyggande genomföra en rörinspektion får du information om hur dina avloppsrör mår innan något går sönder eller fastnar. Här kan vi upptäcka eventuella rörförskjutningar, sprickor eller rotangrepp. Har du akut behov av hjälp så erbjuder vi jour dygnet runt, året om.

Umespols rörinspektörer har lång erfarenhet och är utbildade via SVTF (Sveriges tv-inspektionsföretag, som ingår i den skandinaviska organisationen SSTT).

Varför ska man utföra rörinspektion?

Med rörinspektion får du koll på fastighetens rörledningar. Genom att genomföra regelbundna inspektioner kan potentiella problem identifieras i ett tidigt skede vilket möjliggör förebyggande åtgärder för att undvika omfattande skador och kostsamma reparationer i framtiden. Utöver att säkra anläggningarnas funktion och minimera ekonomiska förluster spelar rörinspektion även en viktig roll i miljöhänsyn genom att förhindra läckage och föroreningar. 

Rörinspektion med jour

Förebyggande underhåll

Det går snabbt

Få koll på hur dina rör mår

Undvik kostsamma reparationer

Ring oss: 090-33 000