Rörinspektion/Tv-inspektion

Med våra moderna inspektionsutrustningar kan vi inspektera en mängd olika typer av storlekar och typer av ledningar, både i mark och fastighet.Du får en tydlig överblick över rörens kondition. Vi kan upptäcka sprickor, rörbrott, läckage, inläckage, förskjutningar, bakfall och främmande föremål som inträngande rötter och stenar.

Med hjälp av en inbyggd sond kan ledningar snabbt lokaliseras och kartläggas ovan mark/golv. Befintliga ritningar kan då uppdateras enkelt och noggrant. Även nyinstallation kan besiktas för dokumentation. Dokumentationen lagras både digitalt och i pappersform och kan fås direkt på plats genom ett usb-minne.

Er trygghet
Umespols rörinspektörer har lång erfarenhet och är utbildade via SVTF (Sveriges tv-inspektionsföretag, som ingår i den skandinaviska organisationen SSTT).

Behöver ni hjälp med
rörinspektion?

Kontakta oss på 090 – 33 000!