Slamsugning

Vi utför rengöring av en mängd olika typer av brunnar, vattenbrunnar, oljeavskiljare, septiktankar, slutna tankar, rännstensbrunnar/dagvattenbrunnar, trekammarbrunnar m.m.

Med våra moderna fordon kan vi även pumpa bort stora mängder vätska vid översvämningar och liknande.

Vi utför även slamsugning av farligt avfall med våra ADR fordon som är speciellt utrustade för farligt avfall som exempelvis oljeavskiljare, tvättrännor.

Behöver ni hjälp med
slamsugning?

Kontakta oss på 090 – 33 000!