Relining/Infodring

Umespol har lång erfarenhet av relining i olika typer av fastigheter och ledningar. Vi är främst inriktad på akuta lagningar/rörrenoveringar men tar även på oss mer omfattande projekt.

Vi utför Relining med ett flexibelt foder som installeras inuti de befintliga röret. Fodret består av glasförstärkt polyesterplast. Ledningsrenoveringen utförs på ett par dagar och påverkar inte några andra delar av fastigheten eftersom vi varken river golv eller väggar.

Behöver ni hjälp med
relining/infodring?

Kontakta oss på 090 – 33 000!

Före relining

Efter relining

Behöver ni hjälp med
relining/infodring?

Kontakta oss på 090 – 33 000!