ÖVRIGA TJÄNSTER
Slide
Slide
Slide
Slide

Relining/Infodring

Umespol använder sig av produkter från Sacpipe connection system, metoden går ut på att man installerar ett helt nytt rör i de gamla rörledningarna.
Vi kan hjälpa er med allt från mindre punktlagningar till mer omfattande projekt. Vi börjar med att rensa de gamla rören så att det blir helt fria från beläggningar. De nya rören förbereds för installation i en mobil arbetsplats utanför fastigheten.

– Via ett specialtillverkat installtionsverktyg vrängs sedan det nya röret på plats i den gamla rörledningen.
– Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor, skarvförskjutningar eller till och med saknas bitar av ledningen.
– Vår metod skapar ett helt nytt självbärande rör i det gamla röret.
– Det nya röret har en lika slät yta och är lika hållbart som ett nytt PP-rör.

Fördelen med denna metod är att rörsystemet är helt fritt från skarvar, från början till slut, via alla förgreningar, oavsett hur lång sträckan är.

Ledningssökning

Har du dålig koll på var dina ledningar ligger? Vi på Umespol kan snabbt och smidigt hjälpa dig, med vår utrustning kartlägger vi ditt rörsystem på nolltid!

Klottersanering

Vi sanerar med marknadsledande och effektiva system, och kan vid önskemål även skydda fasaden mot framtida angrepp.

Besiktning av dränering

Hur väl fungerar din dränering? Vi kan inspektera, spola och rengöra ledningar för att säkerställa en god funktion i dräneringen. Med hjälp av vår rörinspektionsutrustning kan vi avgöra var ett eventuellt fel på dräneringsledningen finns, vilket sparar tid och pengar för fastighetsägaren.