BESIKTNING OLJEAVSKILJARE
Slide
Slide
Slide
Slide

Vi på Umespol AB utför tömningar och grundliga besiktningar av oljeavskiljare enligt svensk standard (SS EN 858) till konkurrenskraftiga priser!

Besiktning skall ske var femte åt. Umespol AB hjälper till med kontroll och besiktning så den blir gjord korrekt och efter kommunens krav och regler.

Utbildade operatörer
Vi på Umespol är utbildade för besiktning av oljeavskiljare enligt STOR (Sveriges Tankrengörings och saneringsföretagsriksförening).

Serviceavtal
För att säkerställa oljeavskiljarens funktion erbjuder vi ett skräddarsytt serviceavtal där vi hjälper till med tömning, service, underhåll och dokumentation.

Behöver ni hjälp med
besiktning av oljeavskiljare?

Kontakta oss på 090 – 33 000!

Alltid tillgängliga!

Du når oss alltid  090 - 33 000

Ibland inträffar ovälkomna och oförutsedda incidenter, som ett stopp i avloppet, vid sämsta möjliga tillfälle. Men inte desto mindre behöver man hjälp direkt.
Det har vi på Umespol tagit fasta på och erbjuder jour dygnet runt.

Hos oss får du alltid samma höga service oavsett vilken tid på dygnet du ringer. Vi erbjuder jour för åtgärd av akuta skador.
När olyckan är framme – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, kan vi alltid snabbt rycka ut!